Board memberPosition::Index > English > About Us > Board member
 Chairman :  Yuweishi
 
Members of directors :  Yu Fei, Yu Xiaoming, Nishimura Ichiro
 
Supervisor :  Kang Yanmei, Sun Hehui, Zhang Qiuli